Wat geloven wij?

Wij geloven dat Jezus Christus het door zijn dood voor mensen mogelijk heeft gemaakt om kind van God te zijn. Toen Jezus terug naar de hemel ging, stuurde hij de Heilige Geest om de gelovigen te ondersteunen, te inspireren en mensen op God te wijzen.

 

We willen als gemeente open staan voor (be)zoekers en een positieve bijdrage aan de stad Almere leveren.