Praiseband

Praiseband

Omschrijving

Praiseband

Nieuws

zondag 16 oktober 12 Oct 2011 20:52 Zondag 16 oktober zullen we als gemeente van onze Here Jezus Christus weer bij elkaar komen om te luisteren naar wat God ons wil zeggen. Laten wij ons hart voor Hem openen. Een zestal opwekkingsliederen zal in de morgendienst door de Praiseband muzik... Lees verder
zondag 26 juni 23 Jun 2011 10:26 In de morgendienst van 26 juni zullen we met de Praiseband de opwekkingliederen 498, 553, 585 en 710 muzikaal ondersteunen. Liederen waarin we zingen over de wederkomst van Jezus; hoe heerlijk zal dat zijn! We mogen daarnaar uitkijken; ernaar verlan... Lees verder
zondag 22 mei 20 May 2011 22:34 Zondagmorgen 22 mei mogen we getuigen zijn van de doop van 2 kinderen uit onze gemeente. Een mooie, vreugevolle gebeurtenis. Met elkaar zullen we ook God loven en prijzen met onze liederen en Hem onze dank geven voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Wa... Lees verder
zondag 27 maart 24 Mar 2011 16:31 Zondagochtend 27 maart zal de dienst weer muzikaal ondersteund worden door de Praiseband met de volgende nummers: opwekking 430 en 407 als lofprijsliederen; opwekking 497 en 400 na de verootmoediging. Tijdens de collecte zullen we opwekking 705 zing... Lees verder
Zondag 20 februari 17 Feb 2011 20:20 Zondagochtend 20 februari zal de Praiseband de dienst, dit keer een doopdienst, weer muzikaal ondersteunen. We zullen de hierna genoemde opwekkingsliederen zingen: 636, 430, 497, 705, 669 en YFC 62; de Heer die ons via allerlei wegen weer samen breng... Lees verder

Laatste Downloads

Geen bestanden beschikbaar voor deze groep

Activiteiten binnenkort

Deze groep heeft geen komende agendaitems