Over ons

Wij geloven dat God liefde is. Omdat de bijbel het zegt en omdat we het in de geschiedenis en in het bijzonder in Jezus Christus hebben gezien. Wij geloven in God. Wij geloven, dat Hij ons liefheeft, onze zonden vergeeft en ons eeuwig leven geeft. Wij geloven, dat God ons met liefde voor Hem en onze medemens vervult. Wij geloven, dat die liefde het best te zien is in het leven, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Daarom zijn wij volgelingen van Jezus in de liefde voor God en onze medemens.

 

Geschiedenis

 

De Zuiderpoort is een samensmelting van de Nederlands Gereformeerde kerk Almere en de Christelijke Gereformeerde kerk Almere. De Zuiderpoort wortelt in deze beide kerkgenootschappen, maar bestaat uit mensen uit allerlei verschillende geestelijke achtergronden, culturen en nationaliteiten. Wat ons bindt is God, die liefde is. De Zuiderpoort begon als pionierskerk in 1976 met een handjevol leden. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een enthousiaste gemeente met ongeveer 480 geregistreerde leden en een flink aantal mensen, die als deel van de geloofsgemeenschap meeleven en meedelen in de liefde van God.

 

Almere

 

Ons kerkelijk centrum staat in Stedenwijk-Zuid, maar de leden van de gemeente wonen verspreid over Almere. De zondag is een centrale dag in de gemeente. Dan komen we samen om te bidden en de bijbel te lezen, muziek te maken en te zingen, elkaar te ontmoeten en vreugde en zorg met elkaar te delen. Door de week fungeert ons kerkgebouw als een centrale plek voor allerlei groepsbijeenkomsten en vergaderingen en als uitvalsbasis voor dienstverlening in Stedenwijk. Deze dienstverlening gebeurt in nauwe samenwerking met het Sociaal Wijkteam Stedenwijk. Op het gebied van voedselverstrekking, geestelijke zorg, gezinsopvang en practische hulpverlening zijn er gezamenlijke projecten.
De leden van de Zuiderpoort nemen vaak ook in de wijk waar zij wonen deel aan sociaal-maatschappelijke dienstverlening.

 

Voorganger

 

Sinds september 2010 is Peter van Dolderen als predikant verbonden aan de Zuiderpoort. Peter (geb. 1959) houdt zich hoofdzakelijk bezig met onderwijs (in zondagse diensten en leergroepen), crisispastoraat, persoonlijk coaching en het leiden van bijeenkomsten op kruisingen in het mensenleven, zoals huwelijken, uitvaarten, etc. Verder is hij een aanjager van nieuwe ideeën en meedenker met veel processen in en namens de kerk. Peter is door opleiding en werkervaring een allrounder. Hij fungeert ook vaak als eerste contactpersoon voor mensen, die in contact willen komen met de Zuiderpoort.

 

ANBI 

Download hier de ANBI transparantie gegevens voor CGK

Download hier de ANBI transparantie gegevens voor NGK