Groepsnieuws

Nieuwsberichten van Gavenplatform

Evaluatieformulier 5 Mar 2015 18:46
Wat wij gaan doen met het evaluatieformulier: -Kijken hoe het gaven proces leeft binnen de gemeente op dit moment. -Het gaven proces sturen naar aanleiding van de uitkomsten. -Gebruiken als een opstapje naar een gesprek met de gemeenteleden. -H... Lees verder
GavenPlatform 6 Nov 2014 14:10
Graag willen we ons tijdens deze eredienst voorstellen. Wat we toch voornamelijk duidelijk willen maken is dat wij er voor jullie allen zijn. Iedereen heeft de Gaven van de Geest gekregen, met de bedoeling ze te gebruiken tot opbouw en zegen van ... Lees verder
Gavenprofielen 1 Sep 2013 08:44
Om als gavengebaseerde gemeente verder te gaan, zijn gavenprofielen gemaakt voor Kerkenraad, Kernteam, Gavenplatform, GOA en het Diaconaal Team. Deze profielen liggen in de postvakjes en zijn per email nagestuurd. Op het afgeschermde gedeelte van de ... Lees verder
Procedure en stemmen 15 Jun 2013 19:56
Op het afgeschermde gedeelte van de website vindt u bij GAAF onder downloads de volgende documenten: - ZP stemming en nav procedure - ZP brief en procedure groepen - Reglement voor de verkiezing van ambtsdragers... Lees verder
Gemeenteavond 6 maart 9 Feb 2013 12:51
´Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus` 1Kor. 12:12 Na goedkeuring van u als gemeente op de vorige gemeentevergadering is de tr... Lees verder
Gemeenteavond GAAF 19 septembe 10 Sep 2012 23:32
Alle gemeenteleden vanaf 18 jaar en ouder en gastleden van de Zuiderpoortgemeente zijn van harte uitgenodigd voor een gemeenteavond op woensdag 19 september 2012 om 20.00 uur in de Zuiderpoort. Deze gemeenteavond zal gaan over het voorstel van de... Lees verder
Gemeenteavond GAAF 19 septembe 10 Sep 2012 23:27
Gemeenteleden en gastleden van de Zuiderpoortgemeente zijn van harte uitgenodigd voor een gemeenteavond op woensdag 19 september 2012 om 20.00 uur in de Zuiderpoort. De uitnodiging en de stukken staan op het afgeschermde gedeelte van de website. ... Lees verder
Gemeenteavonden GAAF 8 Jun 2012 11:16
De geplande gemeenteavond van GAAF op woensdag 20 juni gaat NIET door. Met de resultaten uit de werkgroepen willen we weer een volgende stap zetten maar we hebben daarvoor iets meer tijd nodig om dat goed af te ronden. Daarom is de volgende gemeentea... Lees verder
Groeidocument, gemeenteavond 14 May 2012 00:19
Op het afgeschermde gedeelte van de website staat het groeidocument van GAAF. Het is bijgewerkt tot 7 maart en daarin beschrijven wij het denkproces waar we inzitten en de ontwikkeling van commissie GAAF. Ook staat daar een terugblik op de laatste ge... Lees verder
Vraag & antwoord gemeenteavond 14 Mar 2012 22:27
Vraag en antwoord gemeenteavond 23 november 2011 De vragen die via de post-its zijn gesteld, hebben we zo goed mogelijk beantwoord. De vragen zijn gesorteerd op onderwerp. De vragen en antwoorden kunt u downloaden. Het staat onder GAAF. Mieke v... Lees verder
Nog geen nieuwsberichten van deze groep