Coronanieuws update #3

Vind ik leuk 0
Vind ik niet leuk 0
CGK - NGK De Zuiderpoort
's Hertogenboschplein 2
1324 WB Almere
scriba@de-zuiderpoort.nl
Almere, 23 maart 2020


Beste zusters en broeders van De Zuiderpoort,

Vanavond heeft de regering de regels omtrent samenkomsten en sociaal verkeer verder aangescherpt en dat is een reden om opnieuw een brief de gemeente rond te laten gaan.

We vinden het van groot belang om de wekelijkse regelmaat van De Zuiderpoort zo goed mogelijk vol te houden. Zo goed mogelijk onder de huidige omstandigheden betekent in de eerste plaats: Maak de kans op besmetting zo klein mogelijk. Daar ligt nu onze eerste verantwoordelijkheid. En vanuit dat startpunt kijken we naar de activiteiten van De Zuiderpoort. Bij alles wat hieronder nog gezegd wordt geldt voor alles dat ieder een eigen verantwoordelijkheid draagt om besmetting te ontlopen, te voorkomen en te bestrijden. Weeg je eigen situatie nauwkeurig en handel wijs!

Allereerst is daar de zondagse kerkdienst. We vinden het van groot belang dat die dienst doorgaat. Ook al is er op TV en internet enorm veel aanbod de morgendienst is voor ons een centrale ontmoetingsplek. Om die plek zo lang mogelijk in stand te houden hebben we het volgende besloten:
1. In principe zijn alleen de strikt noodzakelijke medewerkers aan de dienst aanwezig. Dat betekent dat zij die voor een taak staan ingeroosterd ook aanwezig zijn. Onder strikt noodzakelijk verstaan we die mensen die voor de uitzending nodig zijn: Voorganger, ouderling van dienst, Diaconaal Team, technici en musici. Dit alles volgens rooster. Naast hen zullen er geen andere aanwezigen meer zijn. Zij kunnen zich laten vervangen indien hun dagelijkse bezigheden en/of hun eigen gezondheid vereisen dat zij zo min mogelijk risico voor anderen of voor zichzelf dienen te lopen.
2. De morgendiensten worden uitgezonden via YouTube in beeld en geluid en via de site van De Zuiderpoort voor alleen geluid.
3. De reguliere middagdiensten komen te vervallen.
4. Alle geplande diensten worden op deze manier uitgezonden. Dus ook de Stille Week en Pasen vallen onder dit regime.
5. De avondmaalsdiensten blijven ook avondmaalsdiensten. Je kunt thuis deelnemen door te zorgen voor brood en wijn / druivensap om zo de eenheid met Christus en elkaar simultaan met de uitzending te beleven.
Verder zijn alle clubs, leergroepen, bijbelstudiegroepen, etc. gestopt met hun samenkomsten en dit zal zo blijven tot de regering samenkomsten weer vrijgeeft. Toch zijn er al diverse online initiatieven. Er wordt online bijbelstudie gedaan, leergroepen gegeven en vergaderd. Dat kan relatief eenvoudig en we moedigen ieder aan om daarin intiatief te nemen. Neem contact op met leergroepleiders, bijbelstudiegenoten en club- en kindernevendienstleiding om te bespreken welke mogelijkheden er zijn. Heb je daarbij hulp nodig vraag het via de wijkapp zodat de beheerder daarvan de vraag centraal kan stellen in de coördinatie-app. Ook als je kunt aanbieden om online groepen op te zetten meldt dat dan via de wijkapp, zodat het door kan naar de coördinatie-app.

In de derde plaats is pastorale en diaconale hulp mogelijk. Het is dan wel van belang dat de hulpvraag wordt doorgegeven. Dat kan gaan van persoonlijke aandacht naar boodschappen doen, hulp vanwege financiële nood of gezinsproblemen door opsluiting in hetzelfde huis, maar ook meedenken met opvoeden of aanpsraak als je alleen in huis bent. Deel het met elkaar en vraag diaconale of pastorale aandacht.
Speciaal vragen we aan de pelgrims om eens extra contact te onderhouden met de kinderen van 12 tot 18 aan wie ze gekoppeld zijn.
Wil je jouw vraag niet via de wijkapp stellen neem dan direct contact op met het jeugdcontact, het pastoraat of het diaconaat. Je kunt ze als volgt bereiken:
Jeugdvragen:
Gerdien van Holst – 06 55 33 11 55

Diaconaal team:
info@diaconaalteam-dezuiderpoort.nl
Caspar Bakker, Karin Bakker, Heleen Dijkstra en Niek Vuurboom

GOA (Pastoraal team):
Adriaan Rekker - 06 57 83 62 57
Annelies Vuijst - 06 14 42 76 67
Hans van Atten - 06 20 09 00 85
Marjan van Dijk - 06 15 63 60 62
Peter van Dolderen - 06 24 54 09 57

Tot slot: Het zal niet de laatste keer zijn dat we op deze wijze met elkaar communiceren. Er is voor ieder van ons in de huidige situatie heel veel onbekend. Toch breekt er tot op heden steeds een nieuwe dag aan. We zien daarin dat God de wereld in Zijn hand houdt en dat geeft ons moed en vertrouwen niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor die mensen met wie wij het evangelie van Christus mogen delen. Laten we dan ook moed houden door elkaar te bemoedigen, met en voor elkaar te bidden dat ieder van ons de gaven van God gekregen mag inzetten om Zijn liefde te delen in woord en daad.

God zegene jullie allemaal met vrede, die alle verstand te boven gaat!

Kerkenraad, Kernteam, GOA en Diaconaal Team van
De Zuiderpoort

Reacties

Nog geen reacties

Reageer

Je account is inactief of nog niet gecontroleerd. Je mag nog even geen reactie schrijven.