Update coronavirus #2

Vind ik leuk 0
Vind ik niet leuk 0
CGK - NGK De Zuiderpoort
's Hertogenboschplein 2
1324 WB Almere
scriba@de-zuiderpoort.nl
Almere, 15 maart 2020

Aan: Alle leden en meelevenden van De Zuiderpoort
Betreft : Update coronavirus #2

Beste broeders en zusters

Zoals elke organisatie moet ook De Zuiderpoort maatregelen treffen in verband met het indammen van de coronabesmetting. Allereerst merken we daarbij op, dat ieder van ons een eigen verantwoordelijkheid draagt. Onderstaande regelingen gelden voor de door de kerk geregelde zaken.

Om zo goed mogelijk mee te werken aan dat doel worden alle niet-noodzakelijke groepsactiviteiten stop gezet. We denken daarbij aan alle leergroepen, jeugdclubs, bijbelstudiegroepen, niet-noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten. Noodzakelijke vergaderingen zijn op dit moment alleen de kerkenraad, het diaconaal team, GOA en het kernteam. De meeste dingen kunnen ook voor deze vergaderingen via de app of telefonisch worden geregeld, dus ook daar beperken we ontmoetingen tot het minimum.

Noodzakelijk in De Zuiderpoort zijn de ochtenddienst op zondag, pastorale ondersteuning en diaconale ondersteuning. De laatste twee worden via diverse app-groepen gecoördineerd. Er zijn sinaleringsgroepen per wijk, een coördinatie-app van het Diaconaal Team en een pastorale app van GOA. Via de apps kunnen noodzakelijke dingen worden geregeld en mensen worden ingezet. De ochtenddienst zal de komende weken worden gestreamd via een audiokanaal en een videokanaal. De voor de dienst noodzakelijke mensen wordt gevraagd om hun bijdrage te blijven leveren: Voorganger, muziekgroep, technici en koster. Er mogen mensen op zondagmorgen mee komen zingen, maar geef je dan even op, zodat we het aantal in de hand houden. Opgave bij Peter (app, mail of een belletje). De zondagmiddagdiensten vervallen.

Thuis meedoen aan de collecte: Als u/jij een whatsapp bericht stuurt met de tekst ‘collecte’ naar de penningmeester via nummer 06-38 33 65 48 dan ontvangt u op zondag een tikkie waarmee u zelf kunt bepalen hoeveel u geeft. Per dienst wordt ook een tikkie verstuurd via de wijkapp van elke wijk. Of u kunt het collectegeld overmaken op rekeningnummer NL35 INGB 0005 4417 69 t.n.v. CHR GER & NED GER Kerk o.v.v. collecte.

Tot wanneer? We volgden in onze eerste beslissing en volgen ook nu de richtlijnen van de overheid. Zodra die aangeven dat er weer ruimte is komt er een nieuw bericht van onze kant.

Tot slot: Een virus is een virus. Ernstig genoeg, maar niet het einde der tijden. Heb je hulp nodig geef het aan en wacht daar niet mee. Zie ook naar elkaar om, maar dat is een opmerking over iets wat altijd al gebeurt. Praktische hulp of een gesprek, het kan allemaal, maar het moet met beleid op dit moment. Maar vergeet nooit, dat zelfs het einde van de aardse tijd niet het einde is. Onze Heiland heeft overwonnen!

Namens de kerkenraad,
Frans Verschuure
(voorzitter)
Contactgegevens:
Bijwonen van een kerkdienst:
mail: predikant@de-zuiderpoort.nl
telefoon : 06 24 54 09 57 (Peter)
Whatsapp : 06 24 54 09 57 (Peter)

Online volgen van de kerkdienst:
Alleen luisteren: http://www.de-zuiderpoort.nl/luisteren/
Video : https://youtu.be/KhhYOpLud9k
Je kunt de dienst ook achteraf beluisteren en bekijken met dezelfde links.

Reacties

Nog geen reacties

Reageer

Je account is inactief of nog niet gecontroleerd. Je mag nog even geen reactie schrijven.