Informatieavond over Celebrate Recovery

Vind ik leuk 0
Vind ik niet leuk 0
Op 28 september a.s. wordt in samenwerking met De Zuiderpoort een informatieavond gehouden over Celebrate Recovery (CR), een bijbels programma voor pastoraat en discipelschap. Doel van deze avond is om vrijblijvend kennis te maken met dit programma en een indruk te krijgen of het wellicht mogelijk is om CR in Almere te faciliteren. De landelijke coördinator zal uitleggen hoe het programma in grote lijnen werkt en wat het kan betekenen voor de lokale gemeente.
Er blijken heel veel mensen direct of indirect op zoek te zijn naar geestelijk en emotioneel herstel. Ze bevinden zich zowel in kerken als in de wereld daaromheen. Ze hebben nare ervaringen opgedaan met andere mensen of zijn gefrustreerd als gevolg van dingen die hen overkomen zijn. Sommige onderkennen dat ze terechtgekomen zijn in een bijna vicieuze cirkel van verkeerde gewoonten of zonden. En dat ze er zelf niet meer uit kunnen komen zonder externe hulp. Anderen worstelen met een negatief zelfbeeld of minderwaardigheidsgevoelens.
Jaarlijks klopt een groeiend aantal van deze mensen aan om deel te mogen nemen aan het programma van Celebrate Recovery. Er zijn inmiddels bijna 25 kerken in Nederland waar zij terecht kunnen. Sinds 2007 hebben ongeveer 3000 deelnemers uit ons land geparticipeerd in CR. Velen hebben daar herstel gevonden door het werk van Jezus Christus en de genezende werking van een groepsproces.
Een groeiende groep belangstellenden moet echter teleurgesteld worden omdat de dichtstbijzijnde locatie waar zij kunnen aanhaken te ver van hun woonplaats is verwijderd. Dat gebeurt nu ook regelmatig in Almere e.o. Elke maand zijn er mensen uit deze stad en regio die vragen waar ze kunnen en mogen mee doen… Maar ze haken af op het moment dat ze horen dat de dichtstbijzijnde kerk in Amsterdam of Lelystad is.
Zou je meer willen weten? Kom dan zonder verdere verplichtingen naar de Zuiderpoortkerk. Om half acht staat de koffie en thee klaar!

Datum 28 september 2015
Locatie Kerkcentrum De Zuiderpoort
’s-Hertogenboschplein 2
1324 WB Almere
Start programma 19.45 uur

Opgeven is niet nodig, iedere belangstellende is van harte welkom!

Wie zich vooraf wil oriënteren op het programma en wil lezen wat oud deelnemers hebben ervaren als gevolg van hun deelname, kan deze informatie vinden op de website www.celebraterecovery.nl

Namens GOA, Carien Klein, goa@de-zuiderpoort.nl

Reacties

Nog geen reacties

Reageer

Je account is inactief of nog niet gecontroleerd. Je mag nog even geen reactie schrijven.