Gavenprofielen

Vind ik leuk 0
Vind ik niet leuk 0
Om als gavengebaseerde gemeente verder te gaan, zijn gavenprofielen gemaakt voor Kerkenraad, Kernteam, Gavenplatform, GOA en het Diaconaal Team. Deze profielen liggen in de postvakjes en zijn per email nagestuurd. Op het afgeschermde gedeelte van de website staan onder GAAF en downloads GAAF, de pdf's en word-bestanden van de profielen en de introductiebrief.

Voor vragen kunt u zich wenden tot één van de leden van de Transitiegroep (Amerensia, Mieke, Bernard, Erik, John, Luc) en/of een email sturen naar gaaf@de-zuiderpoort.nl

Woensdag 11 september is er voor degene die geïnteresseerd zijn de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Dit is in de Zuiderpoort en de kerk is open vanaf 19.45 uur.

Reacties

Nog geen reacties

Reageer

Je account is inactief of nog niet gecontroleerd. Je mag nog even geen reactie schrijven.