Zondag 3 maart

Vind ik leuk 0
Vind ik niet leuk 0
Zondag 3 maart hoop ik in de morgendienst verder te gaan met het volgende koraal uit de Matthäus-passion. De bekende woorden "Wat mijn God wil geschied' altijd" vragen onze aandacht aan de hand van het gebed van Jezus in Gethsemane (Mat 26). De liturgie is al ingeleverd. Mocht je nu iets willen invoegen of veranderen neem dan even contact op met Niek Vuurboom, want hij speelt die ochtend.

In de middagdienst wil ik met u een nieuwe Vertel!-serie starten over wat ik gemakshalve "metaforisch bijbellezen" noem. We gaan dan spreken over de vraag "Hoe lees ik de bijbel eigenlijk?" We zullen zien, dat de manier waarop wij lezen heel veel zegt over het practisch nut van bijbelwoorden in onze tijd en in ons leven. We beginnen met een heel bekend gedeelte, namelijk Genesis 3. Diverse catechisanten (en een paar ouders) hebben deze excercitie al meegemaakt en ik hoop dan ook van harte, dat ze mee zullen spreken, want zij hebben al wat ervaring.

Reacties

Nog geen reacties

Reageer

Je account is inactief of nog niet gecontroleerd. Je mag nog even geen reactie schrijven.