hoe nu verder met de contacten

Vind ik leuk 0
Vind ik niet leuk 0
Het hoe nuverderzwikauverhaal!!!!

Op 12 januari hebben we met een groep zwickaugangers onder het genot van een hapje en drankje een aangenaam gesprek gehad over onze contacten met onze broeders en zusters van Zwickau. De contacten met deze gemeente bestaan al ruim 20 jaar. Elk jaar wordt er in het weekend van Hemelvaart een uitwisseling georganiseerd, beurtelings in Almere of Zwickau. Er zijn in de loop der jaren veel hechte vriendschapsbanden gesmeed.
We hebben gesproken over de manier waarop we in deze tijd invulling geven aan deze samenwerking. Op de vraag wat ieder van deze samenwerking vond wil ik jullie een aantal van de opmerkingen meegeven:

Waardevol, vriendschappen, hoogtepunten, verrijkend, kijken over de grens en kerkmuren, bemoedigend, dienstbaar, leerzaam.

Wat vooral ook naar voren kwam was niet wat hebben wij eraan, maar wat kunnen we ermee betekenen voor Zwickau. Hieruit kwam naar voren dat dit nog het meest aansprekende hoogtepunt is voor de toch al moeizaam functionerende gemeente. Het mag dan tot een initiatief van een kleine groep zijn maar de betekenis is groot. Redenen genoeg om dit jaar weer een uitnodiging richting Zwickau te sturen.

De ontmoeting met christenen uit een ander land en een andere cultuur is zo leuk. Het ontdekken dat in andere landen op een andere manier aan de kerk gebouwd wordt geeft zo'n ruimte in het denken over Gods Koninkrijk. Wil je daar iets van proeven? Schroom dan niet om mee te doen, door gasten te ontvangen in jullie huizen en in gesprek te gaan en iets van het programma te proeven. Je zult merken dat de taal geen probleem is maar wordt ingenomen door de taal der gemeenschap. Om de kosten hiervan te delen organiseerd de com. Zwalk ook dit jaar weer het Paasontbijt.
Noteer dus in je agenda de 9 t/m11 mei.

Reacties

Nog geen reacties

Reageer

Je account is inactief of nog niet gecontroleerd. Je mag nog even geen reactie schrijven.