Zondag 6 februari

Vind ik leuk 0
Vind ik niet leuk 0
De laatste zondag vóór de 40-dagen-tijd. We ronden de lezing van Markus 3 af. Zagen we eerder een toenemende vijandschap rond de persoon an Jezus, in deze laatste verzen lijkt het alsof Hij zelf de dreiging aan den lijve ervaart. Het blijft voor mij een vreemd verhaal. Hoe kan iemand door lief te hebben haat opwekken. Natuurlijk weet ik, dat de persoon die haat zelf verantwoordelijk is, maar liefde zou het in onze wereld toch moeten winnen van de haat. Het verhaal; van Jezus Christus bewijst echter het tegendeel. Liefde wekt haat op.
En met die woorden stappen we de 40-dagen tijd in, waar de haat alleen maar toe lijkt te nemen. Is het voor ons voldoende elkaar steeds voor te houden, dat Christus is opgestaan uit de dood? Dat dus zelfs de dood niet sterker was dan de liefde van God in Christus? Is het voldoende om verder te leven in geloof? Laten we er in ieder geval uitspreken, dat liefde altijd beter is dan haat.

Reacties

Nog geen reacties

Reageer

Je account is inactief of nog niet gecontroleerd. Je mag nog even geen reactie schrijven.