Nieuws

Preken download (nog een keer) 11 Sep 2012 16:42 Item zichtbaar voor: Iedereen
Onze webmaster is zo vriendelijk geweest mij in de gelegenheid te stellen de preken als .MP3-bestand op de site te zetten. Heel handig voor als je onderweg bent, neerligt of opstaat. Zet ze in je iPhne, MP3-speler of USB-stick als je een keer (een de... Lees verder
Gemeenteavond GAAF 19 septembe 10 Sep 2012 23:32 Item zichtbaar voor: Iedereen
Alle gemeenteleden vanaf 18 jaar en ouder en gastleden van de Zuiderpoortgemeente zijn van harte uitgenodigd voor een gemeenteavond op woensdag 19 september 2012 om 20.00 uur in de Zuiderpoort. Deze gemeenteavond zal gaan over het voorstel van de... Lees verder
Gemeenteavond GAAF 19 septembe 10 Sep 2012 23:27 Item zichtbaar voor: Iedereen
Gemeenteleden en gastleden van de Zuiderpoortgemeente zijn van harte uitgenodigd voor een gemeenteavond op woensdag 19 september 2012 om 20.00 uur in de Zuiderpoort. De uitnodiging en de stukken staan op het afgeschermde gedeelte van de website. ... Lees verder
Preken download 6 Sep 2012 06:45 Item zichtbaar voor: Iedereen
Op verzoek heb ik geprobeerd om bestanden te maken met alleen de bijbeltekst en de preek. Dat is gelukt en u kunt ze downloaden op de site. Wellicht neemt iemand dit klusje over. Er is behoefte aan, met name van de kant van mensen, die dagelijks in d... Lees verder
Kindernevendienst vandaag 2 Sep 2012 07:25 Item zichtbaar voor: Iedereen
Bijna vergeten: De kinderen gaan aan het begin van de dienst naar de kindernevendienst. Zegt het voort!... Lees verder
Zondag 26-8 23 Aug 2012 06:29 Item zichtbaar voor: Iedereen
Nog één zondag lezen we in het boek Job. Elihu en God komen aan het woord. Hun woorden lijken als twee druppels water op elkaar, hun namen trouwens ook. Elihu betekent "Hij is mijn God" en wordt God ook niet Elohim genoemd? Zo lijkt het, dat we twee ... Lees verder
Zondag 19-8 17 Aug 2012 08:50 Item zichtbaar voor: Iedereen
Zomaar twee zondagen zonder bijzondere diensten, afspraken en dergelijke. Vier diensten ruimte om te vullen. Als voorganger mag je dan kiezen en het boek Job heeft mij al vaker bezig gehouden. Dit keer leeft de vraag: Waarom aanvaardt Job het antwoor... Lees verder
Meewereken aan de dienst 12 Jul 2012 09:11 Item zichtbaar voor: Iedereen
Stel je wilt je voorbereiden op de dienst van zondag .... Of je wilt gewoon een mooi lied opgeven .... Of je wilt iets anders, een gebedsonderwerp, een stukje muziek of een filmpje onder de aandacht brengen .... Dan lopen de lijntjes tot op hede... Lees verder
Zondag 15 juli 11 Jul 2012 05:27 Item zichtbaar voor: Iedereen
Komende zondag is de laatste zondag voor de zomervakantie. In beide diensten volgen we Paulus nog op zijn eerste zendingsreis. In de morgendienst komen we aan in Lystra en zien hoe enorm actueel het gebeuren is. We kunnen eigenlijk wel zeggen, dat Pa... Lees verder
Zondag 17 juni 14 Jun 2012 16:27 Item zichtbaar voor: Iedereen
Aanstaande zondag beginnen we in de morgendienst met een nieuwe Vertel!-serie over de opbouw van de gemeente. Het initiatief ligt bij de GAAF-commissie en die heeft ook gevraagd om het in de morgendienst te mogen doen. Er zijn dan meer mensen in de k... Lees verder