Kernteam

Centraal punt ter ondersteuning van inzet van gaven

Omschrijving

De visie van het kernteam is: Het gaven gebaseerd gemeentezijn is mogelijk.
We zijn het traject van gaven gebaseerd gemeente gestart. Een nieuwe benadering gebaseerd op het vertrouwen dat God geeft wat er nodig is.
Als kernteam willen we er voor zorgen dat de inzet van deze gaven praktisch mogelijk gemaakt wordt. Kernwoorden zijn beheren, afspreken, faciliteren, afstemmen en verbinden. We willen initiatieven zo veel mogelijk de ruimte geven, indien van toepassing in contact brengen met al bestaande activiteiten. Soms is het daarbij nodig een afspraak te maken of wat af te stemmen.

Nieuws

Verslag Werkgroep Visie en Kerkgebouw 30 Nov 2017 10:45 De werkgroep Visie en Kerkgebouw heeft onder de gemeenteleden een onderzoek gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek staan op het afgeschermde gedeelte van de website onder de groep Kernteam.... Lees verder
Resultaten enquête kerkgebouw 21 Jul 2017 18:50 Op de gemeenteavond van 5 juli jl. heeft de werkgroep visie en kerkverbouw de resultaten van de enquête gepresenteerd. De pdf van de presentatie staat op het afgeschermde gedeelte van de website onder Groepen --> Kernteam.... Lees verder
Jaarcijfers 2016 7 Jul 2017 11:04 Met de kascontrole achter de rug en de penningmeester en administrateur gedéchargeerd voor het boekjaar 2016 kunnen de definitieve cijfers gepubliceerd worden. De cijfers over 2016 en een eerste inschatting (begroting) voor 2017 kunnen [url=http://ww... Lees verder
Landelijke Toerustingsdag 6 Apr 2016 20:38 Voor alle werkers in de kerk is er op 21 mei een landelijke toerustingsdag georganiseerd door de Nederlands Gereformeerde Toerusting. De [url=https://nederlands-gereformeerde-toerusting.email-provider.nl/web/53tol2i3sd/2yqfyhv7gr/3glbdfwu77/px8ybk... Lees verder
Financiën 2015 en Begroting 2016 2 Apr 2016 16:13 Zondag 3 april vind u als gemeentelid een [url=http://www.de-zuiderpoort.nl/download-file.php?id=5228] brief m.b.t. de financiële verantwoording over 2015 en de begroting voor 2016[/url] in uw postvakje. Voor hen die geïnteresserd zijn in het cijf... Lees verder

Activiteiten binnenkort

Deze groep heeft geen komende agendaitems