Jeugdteam

Het Jeugd (Coördinatie) Team - organiseren van het jeugdwerk om de jongeren in de gemeente te helpen de keuze te maken om een volgeling van Jezus Christus te worden.
Contact via: jeugdteam@de-zuiderpoort.nl

Omschrijving

Het jeugdwerk in onze gemeente begint bij de peuterdienst. De kinderen van 2-4 jaar worden tijdens de eredienst opgevangen in het leerhuis. Naast spelen wordt er gezongen, geluisterd naar een verhaal en een werkje gemaakt. Ook is er tijd voor iets te drinken en te eten.

Tijdens de eredienst is er voor de kinderen die naar de basisschool gaan kindernevendienst in het buurtcentrum naast de kerk. De kindernevendienst begint meteen bij aanvang van de kerkdienst, dus 9.30 u en duurt tot 10.30 u. Daarna komen de kinderen naar de kerkzaal.
Bij de kinderen uit groep 1, 2 en 3 (Onderbouw) ligt de nadruk op het vergroten van de bijbelkennis. Naast het verhaal en gesprek wordt er ook geknutseld of een spel gedaan.
Bij de kinderen uit groep 4,5,6 (Middenbouw) wordt er naast het vergroten van de bijbelkennis ook nagedacht over hoe je christen kunt zijn. Wat het voor jou betekent om Jezus te volgen.
De kinderen uit groep 7 en 8 (Bovenbouw) komen om de week bij elkaar. Zij zijn vooral bezig met hun eigen geloofsontwikkeling, het ontdekken van gaven.

Catechisatie / Leergroepen
In verschillende groepen wordt er op dinsdagavond catechisatie / leergroep aangeboden. Het seizoen begint doorgaans na de startzondag en duurt tot eind april. Vanaf groep 7 wordt er catechisatie aangeboden. De kinderen uit groep 7 krijgen op startzondag een Bijbel uitgereikt.
De belijdeniscatechisatie, die ook openstaat voor mensen die nog geen belijdenis willen gaan doen of dit al gedaan hebben, is op vrijdagavond.

Clubwerk
Vrijdagavond is clubavond!!! Onze gemeente kent een aantal clubs. Habanim, voor de kinderen uit groep 6, De Ark (Rock Solid) voor groep 7 en 8, Ruchama voor het voortgezet onderwijs.
De nadruk bij het clubwerk ligt op Fun, Faith en Friendship. De club is in principe om de week. Vrienden en vriendinnen zijn ook van harte welkom!
Een gezellige boel dus!

Jeugdvereniging 16+
Op dit moment is er geen jeugdvereniging voor 16 jaar en ouder. Wel proberen we te blijven praten met jongeren over de behoefte aan ondersteuning van hun geloof. Wat motiveert hen? Wat helpt hen?

Pelgrimscorner
Alle jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen een pelgrim. Een pelgrim is iemand die met je op loopt. Iemand bij wie je je verhaal kwijt kunt. Iemand die naar je om ziet. Iemand die voor langere tijd een relatie met je aan gaat. Wanneer een jongere aangeeft geen behoefte te hebben aan een pelgrim dan respecteren we dat.

Meer informatie? mail naar:
jeugdteam@de-zuiderpoort.nl

Nieuws

Evaluatie Jeugdwerkseizoen 2016-2017 20 Jul 2017 14:36 Afgelopen maand hebben we met de jeugdwerkers terug gekeken op het afgelopen seizoen. Hieronder vinden jullie een samenvatting van dat wat er besproken is. De kindernevendiensten: Het is een goed seizoen geweest! En ook hier wordt het tijd voor... Lees verder
Van het jeugdteam 2 May 2017 17:27 In de afgelopen periode hebben we na de diverse gesprekken tijd genomen om een en ander te laten bezinken. Inmiddels zijn we zover dat we een visie hebben geformuleerd. De komende maand nemen we de tijd om dat aan de jongeren en jongerenwerkers die t... Lees verder
Van het jeugdteam 28 Mar 2017 21:52 Na het gesprek met de kerkenraad hebben we besloten om binnenkort met jongeren te praten die het leuk vinden om mee te denken over de jeugd in onze gemeente. We denken daarbij aan een “jeugdraad” waarin jongeren raad geven over hoe we het jeugdwerk h... Lees verder
Bidden voor ons jeugdwerk 5 Jan 2017 10:31 Vanuit een van de leergroepen krijgt u deze maand de gelegenheid om mee te bidden! U mag met hen danken voor de openheid van jongeren die vertellen dat ze God willen leren kennen. En wilt u bidden dat onze gemeente een plek wordt waar de jongeren... Lees verder
Van het Jeugdteam 30 Oct 2016 19:26 Nu het kerkseizoen weer in volle gang is, wordt het hoog tijd om alle gemeenteleden op de hoogte te stellen van de plannen van het Jeugdteam. Waar er de afgelopen jaren meestal maar twee mensen de grote lijn van het jeugdwerk in de gaten moesten houd... Lees verder

Laatste Downloads

Activiteiten binnenkort

Deze groep heeft geen komende agendaitems