Agenda

7 Jun 2020

Morgendienst

Tijdstip: 7 Jun 2020 09:30 - 10:30

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger br. Evert-Jan

Diaconale dienst als start van de diaconale maand

Diaconie is het uitdelen van de gave die God ons geeft, daarom is het voor de gemeente normaal om die gave te delen, omdat zij gelooft dat het niet zo hoort dat gebrek bestaat.

Welkom
Zingen Psalm 25:2, 7&8 (De Nieuwe Psalmberijming)
Stilte / Votum / Groet
Zingen Van A tot Z (Opwekking voor Kids 241
Gebed
Kinderen
Deel I - Diaconie is het uitdelen van de gave die God ons geeft
Lezing Leviticus 25:23-27
Luisterlied Sela – Hemelse Gave
Deel II – Voor de gemeente is het daarom normaal om die gave te delen
Lezing Handelingen 2:41-47
Lied Opwekking 705 – Toon mijn liefde
Deel III - omdat zij gelooft dat het niet zo hoort dat gebrek bestaat.
Lezing Openbaring 22:1-5
Luister Lied Jezus Overwinnaar
Diaconaal Team
Dienst van de gebeden
Kinderen
Zingen Opwekking 601 – Deel door ons uw liefde uit
Zegen Amen