Agenda

22 Mar 2020

Morgendienst

Tijdstip: 22 Mar 2020 09:30 - 11:00

De kerkdienst is te volgen via een
audiolink: http://www.de-zuiderpoort.nl/luisteren/
videolink voor zondag 22 maart: https://youtu.be/XqzBDQT2Dak
De dienst is terug te luisteren via de website van De Zuiderpoort http://www.de-zuiderpoort.nl/luisteren/

Morgendienst 22 maart 2020
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

Welkom
Zingen NLB 221
Stilte / Votum / Groet
Zingen NLB 91a
Gebed / Zingen ELB 222
Leefregels
Zingen DNP 27 : 1, 2
Gebed bij de opening van de schriften
Schriftlezing : Markus 9 : 2 – 13
Zingen NLB 289
Verkondiging
Meditatief moment
Zingen ELB 213
Dienst van de gebeden
Dienst van het offer
Zingen ELB 279
Zegen
Zingen vierstemmig amen