Agenda

15 Mar 2020

Morgendienst

Tijdstip: 15 Mar 2020 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
br. Evert Jan Broekhuizen

Welkom Door ouderling van dienst
Zingen Welkom thuis
Votum en groet
Zingen Psalm 121:1&4 (NLB)
Gebed om bij God te komen, door voorganger
Wetslezing Deuteronomium 5:6-21
Zingen Heer wijs mij uw weg (Opwekking 687)
Gebed bij de opening van het Woord, door voorganger
Lezen Jeremia 42:1-12 & 18-22
Zingen Psalm 142:1, 3, 4 & 6
Verkondiging bij Jeremia 42:18-22
Moment van stilte
Zingen Abba, Vader (Opwekking 236)
Gebed Dank- en voorbede, door ouderling van dienst.
Afgesloten met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader
Kaars Uitblazen en zingen van HH 163
Collecte
Zingen Wees mijn verlangen (Opwekking 520)
Wegzending en zegen