Agenda

11 Mar 2020

Biddagavond

Tijdstip: 11 Mar 2020 20:00 - 21:15

Avonddienst Biddag
Aanvang 20.00 uur
ds. Peter van Dolderen

Welkom
Luisterlied NLB 625 (d)
Stilte / Votum / Groet
Zingen LvdK 479
Gebed bij de opening van de schriften
Schriftlezing : Matteüs 6 : 19 – 34
Zingen Sela – Verborgen rijkdom (d)
Verkondiging
Zingen HH 491
Dienst van de gebeden
Dienst van het offer
Zingen ELB 396
Zegen
Zingen NLB 425