Agenda

8 Mar 2020

Morgendienst

Tijdstip: 8 Mar 2020 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

Zingen Welkom Thuis (Sela)
Welkom
Zingen Opw 498
Stilte / Votum / Groet
Zingen Opw 334
Gebed / Zingen NLB 544 : 1, 2
Leefregels
Zingen NLB 544 : 3, 4, 5
Gebed bij de opening van de schriften
Schriftlezing : Markus 9 : 2 – 13
Zingen NLB 545 (graag met noten)
Verkondiging
Meditatief moment
Zingen HH 579 : 1, 4, 5
Tweede kaars
Zingen HH 163
Dienst van de gebeden, Zingen NLB 1006
Dienst van het offer
Zingen Ps 103 : 1, 7
Zegen (vierstemmig amen)