Agenda

1 Mar 2020

Morgendienst

Tijdstip: 1 Mar 2020 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

Zingen Welkom Thuis (Sela) (d)
Welkom
Zingen NLB 103a : 1, 3
Stilte / Votum / Groet
Zingen NLB 81 : 1, 9, 11
Gebed / Zingen HH 103 : 1, 4
Leefregels
Zingen HH 103 : 5
Gebed bij de opening van de schriften
Schriftlezing : Markus 8:27 – 9:1
Zingen HH 311
Verkondiging
Meditatief moment
Zingen HH 109 (d)
Kinderen
Eerste kaars uitblazen
Zingen HH 163 (wordt door de weken heen herhaald bij de kaarsen)
Dienst van de gebeden
Dienst van het offer
Zingen NLB 913
Zegen (vierstemmig amen)