Agenda

16 Feb 2020

Morgendienst

Tijdstip: 16 Feb 2020 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen


Zingen Met open armen
Welkom
Zingen Opw 174
Stilte / Votum / Groet
Zingen Opw 573
Onder ons is Hij die niet doet als wij.
Zingen NLB 528 (d)
Hij roept ons op om te geloven
Zingen NLB 311 (leefregels)
Gebed bij de opening van de schriften
Schriftlezing : Markus 6: 1 – 6
Zingen NLB 837
Verkondiging
Zingen Opw 587
Voorstellen Evert Jan Broekhuizen
Belofte en zegen
Zingen DNP 134 (staande)
Dankgebed en stil gebed
Zingen NLB 1006 (i.p.v. onze Vader)
Dienst van het offer
Zingen NLB 416
Zegen
Zingen NLB 425 (graag met noten)