Agenda

9 Feb 2020

Morgendienst

Tijdstip: 9 Feb 2020 09:30 - 11:00

Morgendienst 9 februari 2020
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

Avondmaal

Welkom
Zingen DNP 65 : 1, 2
Stilte / Votum / Groet
Zingen NLB 321 : 1, 2, 3, 7
Gebed bij de opening van de schriften
Woord 1: Inleiding
Zingen NLB 528 (d)
Schriftlezing : Markus 5 : 1 – 20
Woord 2 : De onrust
Zingen HH 729 : 1, 2
Woord 3 : Gezag van Jezus
Zingen Opw 830 (d)
Verkondiging : Reactie van de mensen
Zingen Opw 789
Maaltijd van de Heer
Onderwijs
Zingen Sela: In deze stilte
Brood en Beker
Zingen NLB 385 en HH 517
Dienst van de gebeden
Dienst van het offer
Zingen DNP 93 : 1, 3
Zegen (vierstemmig amen)