Agenda

2 Feb 2020

Morgendienst

Tijdstip: 2 Feb 2020 09:30 - 11:00

Morgendienst 2-2-2020
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

Welkom
Zingen NLB 885
Stilte / Votum / Groet
Zingen Opw 684
Gebed / Zingen NLB 946 (met noten graag) (d)
Leefregels
Zingen Opw 769
Gebed bij de opening van de schriften
Schriftlezing : Markus 3 : 20 – 35
Zingen LvdK 326 : 1, 3, 5
Verkondiging
Meditatief moment
Zingen LvdK 21 : 1, 3, 7
Dienst van de gebeden
Dienst van het offer
Zingen ELB 245
Zegen (vierstemmig amen)