Agenda

12 Jan 2020

Morgendienst

Tijdstip: 12 Jan 2020 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

Welkom
Zingen DNP 92 : 1, 2
Stilte / Votum / Groet
Zingen Opw 560
Gebed bij de opening van de schriften
Schriftlezing : Markus 1 : 29 – 45
Zingen ELB 147 : 1, 3, 5
Verkondiging
Zingen Opw 769
Eva van Houwelingen
Zinge Opw 804
Dienst van de gebeden eindigend mat NLB 1006 (graag met noten) (D)
Dienst van het offer
Zingen ELB 465 (met noten graag)
Zegen (vierstemmig amen)