Agenda

5 Jan 2020

Morgendienst

Tijdstip: 5 Jan 2020 09:30 - 11:00

Morgendienst
9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

Welkom
Zingen ELB 166
Stilte / Votum / Groet
Zingen Opw 797
Stil gebed eindigend met DNP 139 : 1, 2, 8
Leefregels
Zingen NLB 221
Gebed bij de opening van de schriften
Schriftlezing : Jeremia 16:14-16 en Markus 1 : 14 – 28
Zingen NLB 838 : 1, 2, 4
Verkondiging
Meditatief moment
Zingen Opw 741
Dienst van de gebeden
Dienst van het offer
Zingen NLB 425
Zegen (vierstemmig amen)