Agenda

1 Dec 2019

Morgendienst

Tijdstip: 1 Dec 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

elkom
Zingen NLB 606
Stilte / Votum / Groet
Zingen Opw 569
Gebed / Zingen NPB 106 : 1, 14
Leefregels
Zingen NLB 542
Gebed bij de opening van de schriften
Schriftlezing : Deuteronomium 34
Zingen Nog één rivier
Verkondiging
Meditatief moment
Zingen LvdK 290
Eerste kaars
Stapellied
Dienst van de gebeden
Dienst van het offer
Zingen HH 73
Zegen (vierstemmig amen)