Agenda

3 Nov 2019

Morgendienst

Tijdstip: 3 Nov 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen


Zingen HH 400
Welkom
Zingen Ps 95 : 1, 3
Stilte / Votum / Groet
Zingen Opw 493
Verootmoediging
Zingen HH 497 (zie aantekening)
Gebed bij de opening van de schriften
Schriftlezing : 1 Petrus 3 : 13 – 22
Zingen Sela – Gebed om vrijheid
Verkondiging
Meditatief moment
Zingen NLB 382
Dienst van de gebeden
Dienst van het offer
Zingen Opw 174
Zegen (vierstemmig amen)

HH 497 zingen we : 1, 4, 7 koor / 2, 5, 8 mannen / 3, 6, 9 vrouwen / 10 allen