Agenda

6 Oct 2019

Morgendienst

Tijdstip: 6 Oct 2019 09:30 - 10:45

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur

Welkom
Zingen: HH 554 'Dank U voor deze nieuwe morgen'
Stilte
Votum en groet
Zingen: HH 582 'Dit is de dag, die Heer ons geeft'
Kaars aansteken
Leefregels
Zingen: Lied van de 10 woorden 'Ken je Gods gebod, woorden 1 tot 10', op de wijs van ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’ *
Bidden
Zingen: HH 382 'Lees je Bijbel, bidt elke dag'
Lezen: Lucas 14: 15-24
Preek
Meditatief moment, met aansluitend
Zingen: DNPs 150 ' Halleluja, wereld, kom: prijs God in zijn heiligdom'
Danken
Zingen: HH 547 'Onze Vader'
Collecte: Noodhulp Colombia
Zingen: HH 428 'Jezus is de Goede Herder'
Zegen
Naspel met HH 200 'U zij de glorie' (meezingen mag)