Agenda

21 Jul 2019

Morgendienst

Tijdstip: 21 Jul 2019 09:25 - 10:55

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. G. Bos-Kaptein

Welkom/mededelingen + eerste lied Ps. 98: 1, 2 (DNP) *)

Votum & groet
Zingen: Opwekking 462 (Aan Uw voeten Heer is de hoogste plaats)
Gebed
De Tien Woorden
Ps. 119: 3, 5 (DNP)**)
Schriftlezing Efeziërs 4:7-16
Preek Efeziërs 4:7-16 Thema: Jullie zijn allemaal begaafd
Amenlied: Liedboek(1973) 473:1-5 (Neem mijn leven laat het Heer)

Gebed (dank en voorbede)
Inzameling gaven
Slotlied Opw. 70 couplet 3 en 4
(3) U komt ons Heer, in Christus tegemoet;
(4)Daarom zal Heer, ons lied een loflied zijn.

Zegen