Agenda

14 Jul 2019

Morgendienst

Tijdstip: 14 Jul 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

• In Memoriam Roelof Bruins Slot
• Zingen Ps 68 : 10 (Berijming 1773)
• Welkom
• Zingen NLB 317
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen God woont bij de mensen (SvG) (d)
• Gebed bij de opening van de schriften
• Zingen HH 481 (d)
• Schriftlezing : Openbaring 10
• Zingen NLB 748
• Toelichting bij de tekst
• Zingen NLB 830 (d)
• Verkondiging
• Meditatief moment
• zingen SvG Maak ons hart onrustig (d)
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen Opw 720 (d)
• Zegen (vierstemmig amen)