Agenda

7 Jul 2019

Morgendienst

Tijdstip: 7 Jul 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

• Welkom
• Zingen ELB 396
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen ELB 170
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : Matteüs 19 : 16-30
• Zingen Opw 427 (d)
• Uitleg van de structuur van de tekst
• Zingen Opw 582
• Verkondiging
• Meditatief moment
• Zingen HH 86 (d)
• Jeugdwerkers
• Zingen HH 88
• Startweekend
• Zingen Hanna Lam 122 (d)
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen LvdK 473 : 1, 2, 3, 4, 9, 10
• Zegen (vierstemmig amen)