Agenda

9 Jun 2019

Morgendienst

Tijdstip: 9 Jun 2019 09:30 - 10:30

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

Pinksteren

• Zingen : Als alles duister is (d)
• Welkom
• Zingen Kom, Heil'ge Geest (d)
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen Opw 12 (alleen engels)
• Zingen Opw 343
• Zingen Opw 716 (d)
• Gebed bij de opening van de schriften
• Zingen Vogel van de Geest
• Schriftlezing : Johannes 3 : 1 – 22
• Zingen NLB 691 (met noten graag)
• Kinderpraat
• Zingen NLB 683
• Verkondiging
• Meditatief moment
• Zingen ELB 144
• Dankgebed
• Collecte
• Zingen LvdK 477
• Zegen (vierstemmig amen)