Agenda

2 Jun 2019

Morgendienst

Tijdstip: 2 Jun 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

• Welkom
• Zingen HH 719
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen Opw 803 (d)
• Gebed / Zingen Opw 716 (d)
• Leefregels
• Zingen Opw 720 (d)
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : 1 Petrus 4
• Zingen NLB 748 : 1, 2, 5
• Verkondiging
• Meditatief moment
• Zingen Ps 150
• Bloemen voor de examenkandidaten
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen DNP 99 : 1, 4, 5
• Zegen (vierstemmig amen)