Agenda

12 May 2019

Morgendienst

Tijdstip: 12 May 2019 00:00 - 01:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. P. van Dolderen

• Welkom
• Zingen God woont bij de mensen (SvG)
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen Opw 653
• Gebed / Zingen LvdK 487 : 1, 2
• Leefregels
• Zingen DNP 27 : 1, 2
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : Handelingen 17 : 15 – 34
• Zingen Opw 690
• Verkondiging
• Meditatief moment
• zingen HH 347a
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen DNP 149
• Zegen (vierstemmig amen)