Agenda

5 May 2019

Middagdienst

Tijdstip: 5 May 2019 17:00 - 18:00

Middagdienst
Aanvang 17.00 uur
ds. B. Eikelboom


Welkom en mededelingen (gemeente gaat daarna staan)
Voorzang: Psalm 68: 2 en 7 (Draagt op een lied, aan Hem gewijd)
Votum: Onze hulp is in de Naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door onze Here Jezus Christus,
in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen!
Zingen: Opwekking 369 (Door uw genade, Vader)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Galaten 2: 14 – 21, 3: 6 – 14 en 4: 4 – 7
Zingen: Gezang 326: 1, 3 en 4 (Een rijke schat aan wijsheid)
Verkondiging: Galaten 4: 4 – 7 (Getrokken door de liefde van de Vader – de genadecyclus;
Serie: Ken uw Vader III)
Zingen: Gezang 255 (Ere zij aan God de Vader – alle 4 coupletten)
Lezen: Openbaring 1: 5b – 6
Als Geloofsbelijdenis zingen wij YFC 62 (Heer, U bent mijn leven)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen: Gezang 259: 1 en 2 (Halleluja! Lof zij het Lam)
Zegen: De GENADE van onze Here Jezus Christus
en de LIEFDE van God de Vader
en de GEMEENSCHAP van de Heilige Geest
MET U ALLEN
Zeggen: AMEN!!!