Agenda

5 May 2019

Morgendienst

Tijdstip: 5 May 2019 09:30 - 10:45

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. B. Eikelboom

Vooraf:

1 Welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling
2 Voorzang: Opwekking 464 (Wees stil voor het aangezicht van God)
Begroeting:
3 Stil gebed, votum en groet
4 Begroetingslied: Psalm 96: 1 en 3 (Zingt voor den HEER op nieuwe wijze)
Verootmoediging en toewijding:
5 Lezing van de leefregels:
6 Zingen: Opwekking 430 (Heer, ik prijs uw grote Naam)
7 Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Dienst van het Woord:
8 Schriftlezing: Johannes 21: 9 - 22
9 Zingen: Psalm 139: 1 en 2 (HEER, die mij ziet zoals ik ben)
10 Verkondiging: Johannes 21: 15 - 19 (Jezus maakt van een visser een herder)
11 Muzikaal intermezzo, gevolgd door Gezang 440: 1 en 2
(Ik heb de vaste grond gevonden)
Dienst van de dankoffers
12 Dankzegging en voorbeden
13 Collecte
14 Slotzang: Gezang 460: 1 en 2 (Loof de Koning, heel mijn wezen)
Afsluiting
15 Zegen
16 Amen (4 stemmig – het drievoudig amen