Agenda

13 Mar 2019

Biddag

Tijdstip: 13 Mar 2019 20:00 - 21:15

Avonddienst
Aanvang 20.00 uur
ds. Peter van Dolderen

Biddag

• Oefenen NLB 719
• Welkom
• Zingen DNP 65
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen Opw 797
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : Exodus 16 : 11 – 27
• Zingen NLB 863 : 1, 2, 5, 6
• Verkondiging
• Zingen NLB 719
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen NLB 650 : 1, 2, 3, 6, 7
• Zegen
• Vierstemmig amen