Agenda

31 Mar 2019

Morgendienst

Tijdstip: 31 Mar 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

• Welkom
• Zingen Ps 84 : 1, 2
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen Opw 797
• Klacht
• Zingen ELB 67
• Leefregels
• Zingen Herstel mijn eerste liefde
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : Lucas 15:11-32
• Zingen NLB 185 (met noten graag)
• Verkondiging
• Meditatief moment
• Zingen Opw 747
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen ELB 270
• Zegen (vierstemmig amen)