Agenda

24 Mar 2019

Morgendienst

Tijdstip: 24 Mar 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

Doopdienst

• Welkom
• Zingen DNP 136 : 1, 2, 3, 11, 12
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen NLB 413
• Gebed / Zingen Opw 520
• Leefregels
• Zingen Opw 599
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : Lukas 9 : 10 – 17
• Zingen NLB 383
• Verkondiging
• Meditatief moment door Henny
• Luisteren naar Nu dat jij er bent (Trijntje Oosterhuis)
• Kinderpraat
• Zingen : Is je deur nog op slot / van top tot teen
• Dooponderwijs
• Zingen Opw 740
• Doop
• Zingen Opw 736
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen HH 53
• Zegen (vierstemmig amen)