Agenda

17 Mar 2019

Morgendienst

Tijdstip: 17 Mar 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

• Zingen HH 311
• Welkom
• Zingen DNP 92 : 1, 2
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen HH 336
• Gebed / Zingen NLB 63 : 1, 2
• Leefregels
• Zingen Op Toonhoogte 225 (tekst NLB 802)
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : Mattheus 17 : 1 – 9
• Zingen Opw 570 (d)
• Verkondiging
• Meditatief moment
• Zingen NLB 545 (graag met noten)
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer (Opw 794)
• Zingen Opw 47
• Zegen (vierstemmig amen)