Agenda

10 Mar 2019

Morgendienst

Tijdstip: 10 Mar 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

• Zingen HH 311
• Welkom
• Zingen Opw 715
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen Opw 461
• Gebed / Zingen Opw 462
• Leefregels
• Zingen NLB 835
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : Lukas 4 : 1 – 13
• Zingen NLB 806
• Verkondiging
• Meditatief moment
• Zingen HH 680
• Bevestiging
• Zingen Opw 189 (gewijzigde tekst, zie beneden)
• Afscheid
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen DNP 118 : 1, 7
• Zegen (vierstemmig amen)


Zegen hen Heer, zegen hen Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen hen Heer.

Heft uw handen op naar het heiligdom
en prijst de Heer, halleluja.

De Heer zegene u, de Heer zegene u.
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft
zegene u.

Dank U Heer, dank U Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.