Agenda

3 Mar 2019

Morgendienst

Tijdstip: 3 Mar 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

• Zingen HH 311 (d)
• Welkom
• Zingen NLB 91a
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen SvG – Jezus ging Gods weg
• Gebed / Zingen NLB 1008 – Rechter in het licht verheven
• Leefregels
• Zingen Taizé – Ubi Caritas (d)
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : Lukas 9 : 57-62
• Zingen HH 680 – Het Koninkrijk is heel dichtbij (Kan die met noten?)
• Verkondiging
• Meditatief moment
• Zingen NLB 913 – Wat de toekomst brengen moge
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen Opw 609
• Zegen (vierstemmig amen