Agenda

24 Feb 2019

Morgendienst

Tijdstip: 24 Feb 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Ds. W. van der Linde (Barneveld)

Welkom en mededelingen KR
Voorzang Gez. 457 ( LvdK) "Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig"
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 84 ( Psalmen voor Nu)
Regels ten leven
Zingen Ps. 139:1, 14
Gebed
Schriftlezing Openb. 4 en 5
Zingen Opw. 007 "Heer God, U loven wij"
Preek
Zingen Opw. 585
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen Opw. 354
Zegen
Zingen Gez. 425 ( Nieuwe Liedboek)