Agenda

17 Feb 2019

Morgendienst

Tijdstip: 17 Feb 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

Wil je wel???

• Zingen NLB 212 : Laten wij deze dag beginnen
• Welkom
• Zingen NLB 280 : De vreugde
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen Opw 459 : De rivier
• Gevangenschap
• Zingen Ps 42 : 1, 3, 4
• Leefregels
• Zingen Ps 42 : 7
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : Deuteronomium 2 : 13 – 15 en Johannes 5 : 1 – 9
• Zingen Opw 606 : veilig
• Verkondiging
• Meditatief moment
• Zingen Opw 687 : Heer, wijs mij uw weg
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen HH 583 : Glorie aan God
• Zegen
• Zingen NLB 416