Agenda

10 Feb 2019

Morgendienst

Tijdstip: 10 Feb 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

Viering Heilig Avondmaal

• Zingen NLB 212 (d) (met noten graag)
• Welkom
• Zingen Ps 92 : 1, 2
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen Opw 797 : Breng ons samen (d)
• Gebed / Zingen Ps 90 : 1, 8
• Leefregels
• Zingen Ps 116 : 1, 3, 8
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : Matteüs 12 : 1 – 8
• Zingen NLB 978
• Verkondiging
• Zingen NLB 755
• Luisterlied: Dit breekbaar brood
• (Avondmaal)
• Onderwijs
• Zingen Samen eten wij (d)
• Vieren (Tijdens rondgang van brood en beker zingen we Eat this bread (d))
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen Opw 498 : Er is een stad (d)
• Zegen (vierstemmig amen)