Agenda

3 Feb 2019

Morgendienst

Tijdstip: 3 Feb 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

• Welkom
• Zingen NLB 972 : 1, 2, 3, 5, 10
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen ELB 299
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : 1 Korinte 11 : 17 – 24
• Verootmoediging
• Zingen Opw 350
• Leefregels
• Zingen DNP 119 : 1, 3
• Verkondiging
• Meditatief moment
• Zingen NLB 91a (d)
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen DNP 89 : 1, 2
• Zegen (vierstemmig amen)