Agenda

27 Jan 2019

Morgendienst

Tijdstip: 27 Jan 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

• Zingen NLB 91a (d)
• Stilte
• Vredegroet
• Zingen NLB 377 (d, graag met noten)
• Welkom
• Zingen Opw 642
• Leefregels / Zingen Opw 600 (d)
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : Lukas 5 : 12 – 16
• Zingen NLB 174 (d, misschien ook met noten)
• Verkondiging
• Meditatief moment
• Zingen ELB 402
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen HH 617b (Engelse versie dus)
• Zegen (vierstemmig amen)