Agenda

20 Jan 2019

Morgendienst

Tijdstip: 20 Jan 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

Doopdienst

• Zingen Met open armen (d)
• Welkom
• Zingen HH 533
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen HH 399
• Gebed / Zingen Behüte mich, Gott (d)
• Liefdegebod
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : Genesis 11 : 1 – 9 en Handelingen 2 : 37 – 40
• Zingen Ps 99 : 1, 2, 4
• Verkondiging
• Meditatief moment
• Zingen Ps 81 : 1, 2, 8, 9
• Kinderpraat
• Onderwijzing
• Zingen HH 505
• Doop
• Zingen Opw 736 (d)
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen Opw 710 (d)
• Zegen (vierstemmig amen)