Agenda

6 Jan 2019

Morgendienst

Tijdstip: 6 Jan 2019 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

• openingswoord
• Zingen Met open armen
• Welkom
• Zingen ELB 242
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen Opw 430 (Nederlands en engels: 2x Nederlands geheel, 1x Engels geheel en tot slot Engels refrein herhalen)
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : Lukas 5:1-11
• Zingen NLB 532 (graag met noten)
• Verkondiging
• Meditatief moment
• Zingen ELB 247
• Leefregels
• Zingen Opw 732 (d)
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen DNP 107 : 1, 2, 3
• Zegen (vierstemmig amen)