Agenda

9 Dec 2018

Middagdienst

Tijdstip: 9 Dec 2018 17:00 - 18:30

Middagdienst
Aanvang 17.00 uur
ds. Peter van Dolderen

Avondmaal

• Welkom
• Zingen Opw 789
• Gebed
• Zingen HH 517
• Avondmaal
• Zingen NLB 321
• Schriftlezing : 1 Samuël 1 : 1 – 9
• Korte overdenking
• Gesprek over avondmaalsbeleving
o uitnodiging
o aannemen
o gedenken
o delen
o toewijding
o …....
• Zingen …..
• Dankgebed
• Collecte
• Zingen Geloofsbelijdenis
• Zegen
• Vierstemmig amen